piątek, 29 marca 2019

Projektujemy plakat naszego musicalu

Nadszedł czas na przygotowanie plakatu promującego nasz musical "Piotruś Pan". W tym celu grupa odpowiedzialna za promocję przygotowała materiały: przykładowe tła, elementy graficzne, czcionki, loga instytucji wspomagających, a następnie członkowie grupy komputerowo opracowali wstępne projekty plakatów. Następnie członkowie grupy "Równać szanse" omówili najlepsze pomysły, które nasi plastycy komputerowi ostatecznie opracują.

sobota, 9 marca 2019

Noc w szkole

Noc z piątku na sobotę spędziliśmy w szkole. Czas upłynął nam na próbach wokalnych, doskonaleniu układów choreograficznych, ustalaniu programu i plakatu promującego musical "Piotruś Pan" oraz przygotowaniu elementów scenografii. Grupa odpowiedzialna za media spotkała się również z profesjonalnym grafikiem panią Michaliną Redmerską, która zapoznała ją z zasadami przygotowania materiałów do druku oraz zasobami w internecie, z których można korzystać podczas pracy.
Nie zabrakło również smacznej kolacji przygotowanej przez grupę przygotowującą smakołyki na raut oraz wspólnej zabawy podczas gier zespołowych na sali gimnastycznej.