piątek, 29 marca 2019

Projektujemy plakat naszego musicalu

Nadszedł czas na przygotowanie plakatu promującego nasz musical "Piotruś Pan". W tym celu grupa odpowiedzialna za promocję przygotowała materiały: przykładowe tła, elementy graficzne, czcionki, loga instytucji wspomagających, a następnie członkowie grupy komputerowo opracowali wstępne projekty plakatów. Następnie członkowie grupy "Równać szanse" omówili najlepsze pomysły, które nasi plastycy komputerowi ostatecznie opracują.